Jejak Digital

09 November, 2008

SUGENG RAWUH WONTEN ING PUSKESMAS TIRTOMOYO I

Ass.wr.wb
Sugeng rawuh wonten Puskesmas TirtomoyoI Wonogiri, Sugeng pitepangan nyambung tangsuling pasedherekan mugi kekadangan kito tansah rumaket ugi pikantuk berkahing Allah SWT.
Kulo sak brayat ageng wargo puskesmas ngatureken gunging panuwun dumateng poro sedherek ingkang sampun kerso hangrawuhi Blog Puskesmas TirtomoyoI.
Sakderengipun nyuwun pangapunten mbokbilih anggen kulo ngaturi rawuh panjenengan kathah kekiranganipun, kirang gupuh, kirang aruh, kirang suguh, ugi kirang anggenipun ngaturi lungguh,kulo sak brayat nyuwun gunging pangaksomo.
Sumbang sih soho saran pamrayogi tansah kawulo suwun
Wasono sugeng hangrawuhi blog puskesmas tirtomoyo I kanthi mardu mardikaning penggalih.
Wass.Wr.wb
dr.Sustiyadi,M.Kes.

NUWUN

1 komentar:

Anonim mengatakan...

inggih pak..
enggal dipun anyari puskesmas-e